Nhà Thuốc Minh Châu, Phú Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 116 Đường Đồng Cây Viết, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 385 02 03
Trang web
Vị trí chính xác 110.088.078, 1.066.805.698


Địa chỉ Nhà Thuốc Minh Châu ở đâu?

116 Đường Đồng Cây Viết, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Minh Châu như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quầy thuốc tây Thiên Phúc, Mỹ Hạnh Bắc