Nhà Thuốc Long Xuyên, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 26 Đường Nguyễn Văn Rốp, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 790 06 09
Trang web
Vị trí chính xác 110.311.647, 1.063.593.772


Địa chỉ Nhà Thuốc Long Xuyên ở đâu?

26 Đường Nguyễn Văn Rốp, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Long Xuyên như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-19:00], Thứ Hai:[06:00-19:00], Thứ Ba:[06:00-19:00], Thứ Tư:[06:00-19:00], Thứ Năm:[06:00-19:00], Thứ Sáu:[06:00-19:00], Thứ Bảy:[06:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc FPT Long Châu, P