Nhà thuốc An Khang, Châu Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ấp Rẫy, Châu Thành, Tiền Giang 860000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1572
Trang web nhathuocankhang.com
Vị trí chính xác 104.491.113, 1.063.435.803


Địa chỉ Nhà thuốc An Khang ở đâu?

Ấp Rẫy, Châu Thành, Tiền Giang 860000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thuốc An Khang như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc Tây Chang, Trà Võ