Nhà thờ Phong Cốc, Thái Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Giáo xứ Phong Cốc, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3821 180
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 113.168.779, 1.060.703.873


Địa chỉ Nhà thờ Phong Cốc ở đâu?

Giáo xứ Phong Cốc, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thờ Phong Cốc như thế nào?

Thứ Bảy:[04:00-22:00], Chủ Nhật:[04:00-22:00], Thứ Hai:[04:00-22:00], Thứ Ba:[04:00-22:00], Thứ Tư:[04:00-22:00], Thứ Năm:[04:00-22:00], Thứ Sáu:[04:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Giáo xứ Thái Hòa, Phường 5