Nhà sách Phương Nam, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Vincom B, Vincom B, floor B2, Vincom Center B, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward Distric 1, 72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 412 92 86
Trang web nhasachphuongnam.com
Vị trí chính xác 10.778.026.299.999.900, 10.670.204.179.999.900


Địa chỉ Nhà sách Phương Nam ở đâu?

Vincom B, Vincom B, floor B2, Vincom Center B, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward Distric 1, 72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà sách Phương Nam như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-22:30], Thứ Bảy:[09:00-22:30], Chủ Nhật:[09:00-22:30], Thứ Hai:[09:00-22:30], Thứ Ba:[09:00-22:30], Thứ Tư:[09:00-22:30], Thứ Năm:[09:00-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Sách Bình Minh, Phú Cường