Nhà sách Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 249 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3925 0590
Trang web minhkhai.com.vn
Vị trí chính xác 10.766.710.999.999.900, 10.668.326.359.999.900


Địa chỉ Nhà sách Minh Khai ở đâu?

249 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà sách Minh Khai như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Sách Nhân Dân, Thái Bình