Nhà Sách FAHASA Tân Phú, Sơn Kỳ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 30 Đ. Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6269 2141
Trang web fahasasg.com.vn
Vị trí chính xác 108.018.707, 1.066.173.704


Địa chỉ Nhà Sách FAHASA Tân Phú ở đâu?

30 Đ. Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách FAHASA Tân Phú như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Sách Gò Dầu 2, Gò Dầu