Nhà Sách Cá Chép 1., Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 211 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6290 6951
Trang web cachep.vn
Vị trí chính xác 10.773.220.499.999.900, 1.066.873.387


Địa chỉ Nhà Sách Cá Chép 1. ở đâu?

211 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách Cá Chép 1. như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Sách 362, TT. Bến Cầu