Nhà Nghỉ Yến Dung, Tân Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đông Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh 80311, Việt Nam
Số điện thoại 098 882 86 87
Trang web
Vị trí chính xác 11.676.159, 10.622.129.389.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trạm Dừng Nghỉ Phước Hòa, Phước Hoà