Nhà nghỉ Thanh Trà, Thanh Điền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thanh thuận ĐT786, Thanh Điền, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 782 88 98
Trang web
Vị trí chính xác 11.297.051.399.999.900, 10.608.095.329.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Cúc Phương, khu phố 3