Nhà Nghỉ Thành Lợi, Dương Minh Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 69, ấp B4, Xã, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3726 404
Trang web
Vị trí chính xác 113.193.871, 1.063.058.612


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà nghỉ Thanh Trà, Thanh Điền