Nhà Nghỉ Ngọc Hiếu, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ số 10, đường gia huỳnh, phường trảng bàng thị xã, Trảng Bàng, Tây Ninh 87000, Việt Nam
Số điện thoại 093 174 73 72
Trang web
Vị trí chính xác 11.034.730.399.999.900, 1.063.641.249


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại An Hotel, Bình Hưng Hoà B