Nhà May Tường Vy, Tân Thới 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VHXH+CR2, Tân Thới 3, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 428 86 94
Trang web
Vị trí chính xác 108.985.113, 10.657.951.469.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH MAY MẶC DONY, Vĩnh Lộc A