Nhà May Áo Dài Kim Trà, Phú Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1052 Huỳnh Văn Lũy, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3839 319
Trang web
Vị trí chính xác 110.308.259, 1.066.807.264


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà may Chuyên, Long Thành Bắc