Nha khoa Tâm Đạt, TT. Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 22 Tôn Đức Thắng, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 360 56 06
Trang web
Vị trí chính xác 112.809.157, 10.612.971.019.999.900


Địa chỉ Nha khoa Tâm Đạt ở đâu?

22 Tôn Đức Thắng, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha khoa Tâm Đạt như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[08:00-19:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha khoa Cao Văn Chí, TT. Hoà Thành