Nha Khoa Phương Hiếu, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 26 Nguyễn Du, Trảng Bàng, Tây Ninh 80000, Việt Nam
Số điện thoại 093 838 16 98
Trang web business.site
Vị trí chính xác 110.330.059, 10.635.318.269.999.900


Địa chỉ Nha Khoa Phương Hiếu ở đâu?

26 Nguyễn Du, Trảng Bàng, Tây Ninh 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Phương Hiếu như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-20:30], Thứ Hai:[08:00-20:30], Thứ Ba:[08:00-20:30], Thứ Tư:[08:00-20:30], Thứ Năm:[08:00-20:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30], Thứ Bảy:[08:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nha Khoa Việt Smile, Phường 12