Nha khoa Lan Anh, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 288/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3991 8854
Trang web nhakhoalananh.com
Vị trí chính xác 107.918.322, 1.066.750.254


Địa chỉ Nha khoa Lan Anh ở đâu?

288/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha khoa Lan Anh như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  PHÒNG RĂNG NGUYÊN NGỌC, P.2