Nha Khoa Huỳnh An, Long Thành Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ An Dương Vương, Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh 80607, Việt Nam
Số điện thoại 097 446 70 00
Trang web
Vị trí chính xác 112.861.044, 1.061.351.055


Địa chỉ Nha Khoa Huỳnh An ở đâu?

An Dương Vương, Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh 80607, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Huỳnh An như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Nhi đồng- Bs LINH, Hồ Chí Minh