Nhà hàng Pizzahut Hố Nai, Hố Nai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3888 036
Trang web pizzahut.vn
Vị trí chính xác 10.972.156, 1.068.734.327


Địa chỉ Nhà hàng Pizzahut Hố Nai ở đâu?

19 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Pizzahut Hố Nai như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-20:30], Chủ Nhật:[10:00-20:30], Thứ Hai:[10:00-20:30], Thứ Ba:[10:00-20:30], Thứ Tư:[10:00-20:30], Thứ Năm:[10:00-20:30], Thứ Sáu:[10:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  1999 STEAK l Mì Ý l Hamburger l Salad l Xúc Xích Đức l Nhà Hàng Steak Ngon l Món Ngon Mỗi Ngày, Khu dân cư Trung Sơn