Nhà hàng Ngon, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 160 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3827 7131
Trang web
Vị trí chính xác 107.773.723, 1.066.996.526


Địa chỉ Nhà hàng Ngon ở đâu?

160 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Ngon như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-22:30], Chủ Nhật:[07:30-22:30], Thứ Hai:[07:30-22:30], Thứ Ba:[07:30-22:30], Thứ Tư:[07:30-22:30], Thứ Năm:[07:30-22:30], Thứ Sáu:[07:30-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán ăn Huỳnh Thanh Việt, Ninh Sơn