Nghia Binh Construction Joint Stock Company

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 5, Quốc Lộ 28, Phường Nghĩa Trung, Thị Xã Gia Nghĩa Phường Nghĩa Trung Gia Nghĩa

Số điện thoại: 098 490 63 11

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 119.767.478,107.698.709 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nghia Binh Construction Joint Stock Company ở đâu?

Trả lời: Tổ Dân Phố 5, Quốc Lộ 28, Phường Nghĩa Trung, Thị Xã Gia Nghĩa Phường Nghĩa Trung Gia Nghĩa

Hỏi: Số điện thoại của Nghia Binh Construction Joint Stock Company là bao nhiêu?

Trả lời: 098 490 63 11

Hỏi: Nghia Binh Construction Joint Stock Company mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Nghia Binh Construction Joint Stock Company là gì?

Trả lời:


7,Nghia Binh Construction Joint Stock Company,Tổ Dân Phố 5, Quốc Lộ 28, Phường Nghĩa Trung, Thị Xã Gia Nghĩa,Phường Nghĩa Trung,Gia Nghĩa,Đăk Nông, Vietnam,2,Nghia Binh Construction Joint Stock Company, Tổ Dân Phố 5, Quốc Lộ 28, Phường Nghĩa Trung, Thị Xã Gia Nghĩa, Phường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Vietnam,1,Tổ Dân Phố 5, Quốc Lộ 28, Phường Nghĩa Trung, Thị Xã Gia Nghĩa, Phường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Vietnam,4,Dak Nong, VietnamPhường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa,Tổ Dân Phố 5, Quốc Lộ 28, Phường Nghĩa Trung, Thị Xã Gia Nghĩa,Tổ Dân Phố 5, Quốc Lộ 28, Phường Nghĩa Trung, Thị Xã Gia Nghĩa,Dak Nong,,Gia Nghĩa, Dak Nong,VN