Ngân hàng Quốc tế – VIB Trảng Bàng, khu phố

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 41-42, QL22, khu phố, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 8180
Trang web vib.com.vn
Vị trí chính xác 110.302.692, 1.063.573.267


Địa chỉ Ngân hàng Quốc tế - VIB Trảng Bàng ở đâu?

41-42, QL22, khu phố, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngân hàng Quốc tế - VIB Trảng Bàng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  BIDV Tây Ninh, Phường 3