Nem nướng Bình Dương, Phú Cường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XMG4+M78, Trần Tử Bình, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 915 21 52
Trang web
Vị trí chính xác 109.766.593, 1.066.556.888


Địa chỉ Nem nướng Bình Dương ở đâu?

XMG4+M78, Trần Tử Bình, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nem nướng Bình Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[14:00-21:00], Chủ Nhật:[14:00-21:00], Thứ Hai:[14:00-21:00], Thứ Ba:[14:00-21:00], Thứ Tư:[14:00-21:00], Thứ Năm:[14:00-21:00], Thứ Sáu:[14:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phở 8 Sài Gòn, Tân Châu