Nasco Express, Phường Nguyễn Thái Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 57 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1106
Trang web nascoexpress.com
Vị trí chính xác 107.687.698, 1.066.976.847


Địa chỉ Nasco Express ở đâu?

Số 57 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nasco Express như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CẨU THỊNH PHÁT, Dĩ an, Bình Dương