Nail Đẹp Bình Tân – Miu Beauty, Bình Trị Đông B

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 199 Đường Số 29, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 71908, Việt Nam
Số điện thoại 090 211 93 29
Trang web
Vị trí chính xác 107.558.236, 10.661.021.009.999.900


Địa chỉ Nail Đẹp Bình Tân - Miu Beauty ở đâu?

199 Đường Số 29, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 71908, Việt Nam

Giờ làm việc của Nail Đẹp Bình Tân - Miu Beauty như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Chăm Sóc Làn Da TT3, Minh Hưng