MSB Bình Dương, Phú Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 362 Đại lộ Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương 820000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 7305 858
Trang web msb.com.vn
Vị trí chính xác 10.984.753, 10.666.625.889.999.900


Địa chỉ MSB Bình Dương ở đâu?

362 Đại lộ Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của MSB Bình Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lienvietpostbank, Tân Châu