Massage Người Mù Minh Tuệ, Bình Trị Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 59 Hẻm, 137 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 312 48 39
Trang web
Vị trí chính xác 107.655.208, 1.066.219.014


Địa chỉ Massage Người Mù Minh Tuệ ở đâu?

59 Hẻm, 137 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Massage Người Mù Minh Tuệ như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dịch Vụ Massage Nhã Thành Nguyên, Tân Quy