Luckytime – Đồng Hồ Julius, Đa Kao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 85 Đ. Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 139 17 89
Trang web luckytime.vn
Vị trí chính xác 107.919.308, 1.067.018.497


Địa chỉ Luckytime - Đồng Hồ Julius ở đâu?

85 Đ. Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Luckytime - Đồng Hồ Julius như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-21:30], Thứ Bảy:[09:00-21:30], Chủ Nhật:[09:00-21:30], Thứ Hai:[09:00-21:30], Thứ Ba:[09:00-21:30], Thứ Tư:[09:00-21:30], Thứ Năm:[09:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đồng Hồ Bình Dương, Hoà Lợi