Kinoya Sushi & BBQ Trảng Bàng, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36 đường Hai Mươi Hai tháng Mười Hai, Trảng Bàng, Tây Ninh 840000, Việt Nam
Số điện thoại 090 921 33 02
Trang web
Vị trí chính xác 11.039.227.799.999.900, 10.635.672.299.999.900


Địa chỉ Kinoya Sushi & BBQ Trảng Bàng ở đâu?

36 đường Hai Mươi Hai tháng Mười Hai, Trảng Bàng, Tây Ninh 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Kinoya Sushi & BBQ Trảng Bàng như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00], Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  NHÀ HÀNG HẢI SẢN & HẦM RƯỢU YUMI, Hiệp Thành