Kien Giang Construction Joint Stock Company

Địa chỉ: Vĩnh Bảo Tp. Rạch Giá Kiên Giang

Số điện thoại: 0297 3873 459

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 100.038.701,1.050.896.137 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Kien Giang Construction Joint Stock Company ở đâu?

Trả lời: Vĩnh Bảo Tp. Rạch Giá Kiên Giang

Hỏi: Số điện thoại của Kien Giang Construction Joint Stock Company là bao nhiêu?

Trả lời: 0297 3873 459

Hỏi: Kien Giang Construction Joint Stock Company mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Kien Giang Construction Joint Stock Company là gì?

Trả lời:


7,Kien Giang Construction Joint Stock Company,Vĩnh Bảo,Tp. Rạch Giá,Kiên Giang,Vietnam,2,Kien Giang Construction Joint Stock Company, Vĩnh Bảo, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang, Vietnam,1,Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kien Giang, Vietnam,4,Kien Giang, VietnamVĩnh Bảo, Rạch Giá,,,Kien Giang,,Kien Giang,VN

Xem thêm:  Công Ty TNHH Tư Vấn - Đầu Tư - Xây Dựng - Thương Mại An Khang