KHOAI Bistro, Phường 25

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 133 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 305 26 08
Trang web khoaibistro.com
Vị trí chính xác 10.804.445.999.999.900, 1.067.147.767


Địa chỉ KHOAI Bistro ở đâu?

133 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của KHOAI Bistro như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Cơm Út Tý, Gò Dầu