Kem Che Hình Xăm – Tattoo Long Tâm – Xăm Hình Nghệ Thuật, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 221/1 Phan Huy Ích, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 333 39 00
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.834.512, 106.634.221


Địa chỉ Kem Che Hình Xăm - Tattoo Long Tâm - Xăm Hình Nghệ Thuật ở đâu?

221/1 Phan Huy Ích, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Kem Che Hình Xăm - Tattoo Long Tâm - Xăm Hình Nghệ Thuật như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[08:30-21:00], Thứ Ba:[08:30-20:00], Thứ Tư:[08:30-20:00], Thứ Năm:[08:30-20:00], Thứ Sáu:[08:30-20:00], Thứ Bảy:[08:30-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trần Kỹ Tattoo - Xăm Nghệ Thuật Quận 9, KP Gò Công