Karaoke VUI VUI, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 50 Đ. Ấp Bắc, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 209 90 00
Trang web karaoke-vui-vui.business.site
Vị trí chính xác 10.802.068, 1.066.419.114


Địa chỉ Karaoke VUI VUI ở đâu?

50 Đ. Ấp Bắc, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Karaoke VUI VUI có website không?

karaoke-vui-vui.business.site

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Sao Đêm, Chợ Gạo