Karaoke Kim Hoàng Kim, Thống Nhất

Thông tin địa điểm

Địa chỉ D11 Khu Phố 7, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 301 10 95
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 109.486.072, 10.683.046.089.999.900


Địa chỉ Karaoke Kim Hoàng Kim ở đâu?

D11 Khu Phố 7, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Kim Hoàng Kim như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-23:30], Chủ Nhật:[11:00-23:30], Thứ Hai:[11:00-23:30], Thứ Ba:[11:00-23:30], Thứ Tư:[11:00-23:30], Thứ Năm:[11:00-23:30], Thứ Sáu:[11:00-23:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Pha Lê, Phường Tân Thiện