Karaoke Điện Ảnh, Dương Minh Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ TT. Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 899 59 87
Trang web
Vị trí chính xác 113.817.155, 1.062.297.533


Địa chỉ Karaoke Điện Ảnh ở đâu?

TT. Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Điện Ảnh như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-23:30], Chủ Nhật:[09:00-23:30], Thứ Hai:[09:00-23:30], Thứ Ba:[09:00-23:30], Thứ Tư:[09:00-23:30], Thứ Năm:[09:00-23:30], Thứ Sáu:[09:00-23:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Vui Vui Tây Ninh, Phường 4