Hủ Tiếu Ba Đạt, TT. Củ Chi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XFFR+RFJ, TT. Củ Chi, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0775 903 189
Trang web
Vị trí chính xác 109.745.768, 1.064.911.393


Địa chỉ Hủ Tiếu Ba Đạt ở đâu?

XFFR+RFJ, TT. Củ Chi, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hủ Tiếu Ba Đạt như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-10:00], Chủ Nhật:[06:00-10:00], Thứ Hai:[06:00-10:00], Thứ Ba:[06:00-10:00], Thứ Tư:[06:00-10:00], Thứ Năm:[06:00-10:00], Thứ Sáu:[06:00-10:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh tráng Cô Ba Trảng Bàng, An Tịnh