Phở Minh Phúc, Tân Hiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2, ĐT785, Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 791 04 39
Trang web
Vị trí chính xác 11.572.745.999.999.900, 1.061.682.886


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ấm thực Chay Diệu Vy, Đông Hưng Thuận