Htx Xây Dựng Minh Phú

Địa chỉ: Tỉnh lộ 2 Phước Long Bạc Liêu

Số điện thoại: 0291 3864 360

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 94.252.336,1.054.686.327 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Htx Xây Dựng Minh Phú ở đâu?

Trả lời: Tỉnh lộ 2 Phước Long Bạc Liêu

Hỏi: Số điện thoại của Htx Xây Dựng Minh Phú là bao nhiêu?

Trả lời: 0291 3864 360

Hỏi: Htx Xây Dựng Minh Phú mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Htx Xây Dựng Minh Phú là gì?

Trả lời:


7,Htx Xây Dựng Minh Phú,Tỉnh lộ 2,Phước Long,Bạc Liêu,Vietnam,2,Htx Xây Dựng Minh Phú, Tỉnh lộ 2, Phước Long, Bạc Liêu, Vietnam,1,Tỉnh lộ 2, Phước Long, Bạc Liêu, Vietnam,4,Bac Lieu, VietnamPhước Long,Tỉnh lộ 2,Tỉnh lộ 2,Bac Lieu,,Phước Long, Bac Lieu,VN

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Rượu Dừa Bến Tre