Hoàng Kim Land

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà hợp khối , khu đô thị Bình Minh Thanh Hoá 450000 Vietnam

Số điện thoại: 094 307 36 36

Trang web:

Giờ mở cửa: Saturday:[8AM-5:30PM], Sunday:[8AM-5:30PM], Monday:[8AM-5:30PM], Tuesday:[8AM-5:30PM], Wednesday:[8AM-5:30PM], Thursday:[8AM-5:30PM], Friday:[8AM-5:30PM]

Chỉ đường: 19.806.187.299.999.900,1.057.919.998 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Hoàng Kim Land ở đâu?

Trả lời: Tầng 2 tòa nhà hợp khối , khu đô thị Bình Minh Thanh Hoá 450000 Vietnam

Hỏi: Số điện thoại của Hoàng Kim Land là bao nhiêu?

Trả lời: 094 307 36 36

Hỏi: Hoàng Kim Land mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Saturday:[8AM-5:30PM], Sunday:[8AM-5:30PM], Monday:[8AM-5:30PM], Tuesday:[8AM-5:30PM], Wednesday:[8AM-5:30PM], Thursday:[8AM-5:30PM], Friday:[8AM-5:30PM]

Hỏi: Website của Hoàng Kim Land là gì?

Trả lời:


7,Hoàng Kim Land,Tầng 2 tòa nhà hợp khối , khu đô thị Bình Minh,Thanh Hoá 450000,Vietnam,2,Hoàng Kim Land, Tầng 2 tòa nhà hợp khối , khu đô thị Bình Minh, Thanh Hoá 450000, Vietnam,1,Tầng 2 tòa nhà hợp khối , khu đô thị Bình Minh, Thanh Hoá 450000, Vietnam,4,Thanh Hoa, VietnamĐông Hưng, Thành phố Thanh Hóa,Tầng 2 tòa nhà hợp khối , khu đô thị Bình Minh,Tầng 2 tòa nhà hợp khối , khu đô thị Bình Minh,Thanh Hoa,450000,Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoa,VN

Xem thêm:  Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Mạnh Linh