Hoa Tươi Phương Hồng Hạnh, TT. Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5 Hùng Vương, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 806 64 65
Trang web hoatuoiphuonghonghanh.com
Vị trí chính xác 11.284.177.999.999.900, 1.061.294.815


Địa chỉ Hoa Tươi Phương Hồng Hạnh ở đâu?

5 Hùng Vương, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoa Tươi Phương Hồng Hạnh như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Liên Đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh - Khu phố 5