Hồ bơi Lê Thị Riêng, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 875 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7300 6979
Trang web dayboivietnam.com
Vị trí chính xác 10.786.456, 1.066.647.922


Địa chỉ Hồ bơi Lê Thị Riêng ở đâu?

875 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hồ bơi Lê Thị Riêng như thế nào?

Chủ Nhật:[06:30-19:30], Thứ Hai:[06:30-19:30], Thứ Ba:[06:30-19:30], Thứ Tư:[06:30-19:30], Thứ Năm:[06:30-19:30], Thứ Sáu:[06:30-19:30], Thứ Bảy:[06:30-19:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hồ bơi Lam Sơn, Phường 4