Hồ bơi Câu lạc bộ Lan Anh, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 291 Hẻm 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, Quận 10, 1 Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3862 7151
Trang web
Vị trí chính xác 107.792.098, 10.667.816.069.999.900


Địa chỉ Hồ bơi Câu lạc bộ Lan Anh ở đâu?

291 Hẻm 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, Quận 10, 1 Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hồ bơi Câu lạc bộ Lan Anh như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hồ Bơi Tây Thạnh Quận Tân Phú, Phường 15