Ha Noi Real Estate JSC – Branch

Địa chỉ: Số 1, Khu LKC 2, Khu Đô Thị Mới Phú Lộc IV, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng Sơn Vĩnh Trại Thành phố Lạng Sơn

Số điện thoại: 024 3514 7179

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 218.605.627,1.067.642.355 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Ha Noi Real Estate JSC – Branch ở đâu?

Trả lời: Số 1, Khu LKC 2, Khu Đô Thị Mới Phú Lộc IV, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng Sơn Vĩnh Trại Thành phố Lạng Sơn

Hỏi: Số điện thoại của Ha Noi Real Estate JSC – Branch là bao nhiêu?

Trả lời: 024 3514 7179

Hỏi: Ha Noi Real Estate JSC – Branch mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Ha Noi Real Estate JSC – Branch là gì?

Trả lời:


7,Ha Noi Real Estate JSC – Branch,Số 1, Khu LKC 2, Khu Đô Thị Mới Phú Lộc IV, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng Sơn,Vĩnh Trại,Thành phố Lạng Sơn,Lạng Sơn, Vietnam,2,Ha Noi Real Estate JSC – Branch, Số 1, Khu LKC 2, Khu Đô Thị Mới Phú Lộc IV, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng Sơn, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Vietnam,1,Số 1, Khu LKC 2, Khu Đô Thị Mới Phú Lộc IV, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng Sơn, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Vietnam,4,Lạng Sơn, VietnamVĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn,Số 1, Khu LKC 2, Khu Đô Thị Mới Phú Lộc IV, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng Sơn,Số 1, Khu LKC 2, Khu Đô Thị Mới Phú Lộc IV, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Lạng Sơn,Lạng Sơn,,Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn,VN