Gym Phong Phú Quận 5, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 131 Triệu Quang Phục, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 72714, Việt Nam
Số điện thoại 090 826 24 16
Trang web
Vị trí chính xác 107.527.084, 1.066.612.112


Địa chỉ Gym Phong Phú Quận 5 ở đâu?

131 Triệu Quang Phục, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 72714, Việt Nam

Giờ làm việc của Gym Phong Phú Quận 5 như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[05:00-21:00], Thứ Ba:[05:00-21:00], Thứ Tư:[05:00-21:00], Thứ Năm:[05:00-21:00], Thứ Sáu:[05:00-21:00], Thứ Bảy:[05:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thế giới đồ tập - Shop quần áo tập GYM _ YOGA, Phường 10