Giặt Ủi Phú Quốc – Quang HD, Trần Hưng Đạo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Kế số 07, Trần Hưng Đạo, Phú Quốc, Kiên Giang 92500, Việt Nam
Số điện thoại 091 263 03 30
Trang web giatsayphuquoc.com
Vị trí chính xác 10.215.059, 1.039.598.534


Địa chỉ Giặt Ủi Phú Quốc - Quang HD ở đâu?

Kế số 07, Trần Hưng Đạo, Phú Quốc, Kiên Giang 92500, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt Ủi Phú Quốc - Quang HD như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Giặt Sấy Clean.A, Phường 11