Giặt Sấy Thông Minh Tân Bình – 24/7 Laundry, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 48 Tự Lập, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 303 28 89
Trang web giatsaythongminh.vn
Vị trí chính xác 107.929.323, 10.665.603.949.999.900


Địa chỉ Giặt Sấy Thông Minh Tân Bình - 24/7 Laundry ở đâu?

48 Tự Lập, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt Sấy Thông Minh Tân Bình - 24/7 Laundry như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sealand homestay - Bảo Ninh