Giặt Nệm Tại Nhà Vua Sạch, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 125/3 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0782 701 701
Trang web vuasach.vn
Vị trí chính xác 10.802.772.299.999.900, 1.066.475.725


Địa chỉ Giặt Nệm Tại Nhà Vua Sạch ở đâu?

125/3 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt Nệm Tại Nhà Vua Sạch như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Giặt Ủi Tây Đô, An Hoà