Giáo Xứ Phúc Hải, Tân Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đ. Nguyễn Ái Quốc, Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 810000, Việt Nam
Số điện thoại 0388 886 421
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 109.639.888, 1.068.390.644


Địa chỉ Giáo Xứ Phúc Hải ở đâu?

Đ. Nguyễn Ái Quốc, Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 810000, Việt Nam

Giờ làm việc của Giáo Xứ Phúc Hải như thế nào?

Thứ Bảy:[04:00-04:30], Chủ Nhật:[04:00-05:00], Thứ Hai:[04:00-04:30], Thứ Ba:[04:00-04:30], Thứ Tư:[04:00-04:30], Thứ Năm:[04:00-04:30], Thứ Sáu:[04:00-04:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thờ Giáo xứ Vườn Chuối, Phường 4