Garage Trung Kiên, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 243 Nguyễn Trãi, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 816 90 27
Trang web garageautotrungkien.com
Vị trí chính xác 112.989.882, 106.105.173


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  ĐIỆN ÔTÔ TRUNG cơ sở 2 BẾN CÁT _ 0937.47.66.37, Tân Định