Gà Tươi Quán, Ấp Cây Nính

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 46JX+HFR, Ấp Cây Nính, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0394 259 425
Trang web
Vị trí chính xác 111.314.841, 1.062.486.339


Địa chỉ Gà Tươi Quán ở đâu?

46JX+HFR, Ấp Cây Nính, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Gà Tươi Quán như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Đất Sét, Phường 12